24ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - 190 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 ΣΤΑ 190 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

                                                                                                  Εν έτει 1962..
 
 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1962 από ομάδα Ταχυδρομικών υπαλλήλων, το διμηνιαίο επιστημονικό και επαγγελματικό περιοδικό με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ».
Το περιοδικό ήταν συνδρομητικό 32 σελίδων.
Ανάμεσα στους τακτικούς συνεργάτες της «Ταχυδρομικής Επιθεώρησις» ήταν οι:
Βλασσόπουλος Αντώνιος
Βαβουγιός Παναγιώτης
Κόλλιας Χρήστος
Κυριακόπουλος Νικόλαος
Φωτόπουλος Γεώργιος κ.α.