ΟΣΙΟΣ ΖΗΝΩΝΑΣ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

 23o ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ   ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΑ 190 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εν έτει 1968
            
     OΣΙΟΣ  ΖΗΝΩΝΑΣ
      Ο προστάτης των Ταχυδρομικών
 
Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2019 γιόρταζε ο Όσιος Ζήνων, ο προστάτης πάντων των Ταχυδρομικών υπαλλήλων.
Ο Άγιος Ζήνων ανακηρύχθηκε προστάτης των Ταχυδρομικών υπαλλήλων, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων το 1968. (Αρ. αποφ. 32219/2159/9-4-1968).
ΤΟ 1970   εκδόθηκε από τον υμνογράφο της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας μοναχό Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη «Η ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών ΖΗΝΩΝΟΣ Αυτοκρατορικού Ταχυδρόμου προστάτου δε και εφόρου πάντων των Ταχυδρομικών υπαλλήλων».
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ
ΗΧΟΣ Γ’ ΘΕΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
« Θείου Πνεύματος, λαβών την χάριν, δι’ ασκήσεως, αγίας πάτερ, ζωής θείας υπεμφαίνεις τας χάριτας και του Σωτήρος θεράπων γενόμενος, γραμματοφόροις βραβεύεις τα κρείττονα. Ζήνων Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος».

Παραθέτουμε το βιβλιαράκι της ακολουθίας εις μνήμη του ΑΓΙΟΥ ΖΗΝΩΝΑ (όπως εκδόθηκε το 1970, ολόκληρο, να το διαβάσουν οι συνάδελφοι Ταχυδρομικοί για να γνωρίσουν, να μην ξεχνούν και να τιμούν τον προστάτη μας Άγιο).