ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 

Προς :
ΟΚΕ
 
Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της ΠΟΣΤ με αφορμή τη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση του νέου νόμου για την Ταχυδρομική Αγορά τις οποίες έχουμε κοινοποιήσει στα ΕΛ-ΤΑ και στο Υπουργείο:
 
-Η Καθολικότητα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών πρέπει να διασφαλίζεται στο σύνολο της επικράτειας χωρίς κατάτμησή της και με ίσα δικαιώματα για όλους τους κατοίκους με προσιτές τιμές και ίδια ποιότητα.
 
-Τα ΕΛ-ΤΑ να είναι ο Φορέας Παροχής Καθολικών Υπηρεσιών για τα επόμενα 25 χρόνια, (προτείνονται τα15).
 
Συγκρότηση επιτροπής με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού η υπό την προεδρία του Γεν.Γραμματέα Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με συμμετοχή της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Φ.Π.Κ.Υ. (ΕΛ-ΤΑ).
 
Να ανοίξει έτσι επίσημα η συζήτηση για πρώτη φορά οργανωμένα, για το εύρος του Δικτύου του Ταχυδρομείου προκειμένου να καθοριστεί στη συνέχεια το Κοινωνικό κόστος και να καλυφθεί από τους φορείς και την πολιτεία.
 
Επίσης θέτουμε και διεκδικούμε από καιρό πλέον την κάλυψη του λειτουργικού κόστους των Καθολικών Υπηρεσιών αναδρομικά από το 2005, έτος που η Ε.Ε. έδωσε την δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν την υποχρέωσή τους αυτή και από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί μέχρι τότε υπήρχε απαγόρευση.
 
-Ένα οριοθετημένο και αυστηρό πλαίσιο αδειοδοτήσεων και λειτουργίας της Ταχυδρομικής αγοράς και ουσιαστικός έλεγχος από την Ε.Ε.Τ.Τ. για τις υποχρεώσεις των εταιριών και τα δικαιώματα των χρηστών. Κλαδική σύμβαση στον ταχυδρομικό τομέα προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία.
 
-Ίση και όχι μεροληπτική αντιμετώπιση του Φ.Π.Κ.Υ. σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
 
-Δημιουργία Ταμείου Αποζημίωσης με ευθύνη της πολιτείας για το λειτουργικό κόστος των Καθολικών Υπηρεσιών.
 
-Συμμετοχή θα έχουν οι φορείς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που κατέχουν ειδικές άδειες και ο κρατικός προϋπολογισμός.
 
-Σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης των ανάλογων οικονομικών υποχρεώσεων από τους Ταχυδρομικούς φορείς, το ποσό καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
Αυτά είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του Δημόσιου Φορέα Καθολικών Υπηρεσιών μετά την πλήρη απελευθέρωση της Ταχυδρομικής αγοράς.