ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ το ακόλουθο εξώδικο προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Για το σύνολο των αποφάσεων, που ελήφθησαν επίσης ομόφωνα, θα ακολουθήσει λεπτομερής ενημέρωση.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Σ.Τ.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους, αριθμός 11-15 και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 06-02-2018, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων για θέματα που αφορούν την υλοποίηση αποφάσεων της από 15.01.2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. ΕΛΤΑ και την εφαρμογή νέου μοντέλου παραγωγής σε Κέντρα Διαλογής, Διαβιβάσεις και Μονάδες Διανομής.

Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, με την απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου επιχειρείται η εφαρμογή νέου μοντέλου παραγωγής σε Κέντρα Διαλογής, Διαβιβάσεις και Μονάδες Διανομής. Ήδη, σήμερα, σε δώδεκα Μονάδες Διανομής ανά την επικράτεια (Μυτιλήνη, Ανατολική Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Πειραιάς, Περιστέρι Αττικής, Ίλιον Αττικής, Αμπελόκηποι Αθηνών, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 10) επιχειρείται να τεθεί εν ισχύ το ανωτέρω σχέδιο σας. Παρά τις έντονες αντιδράσεις μας ως προς την εφαρμογή του ανωτέρω νέου σχεδιασμού, ο οποίος ουδόλως εξυπηρετεί τα αληθή συμφέροντα της εταιρείας, εξακολουθείτε να επιχειρείτε να εφαρμόσετε αυτόν.

Επειδή η απόφασή σας αυτή ελήφθη χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή μας, ούτε διαβούλευση και χωρίς φυσικά τη συγκατάθεσή μας, παραβιάζοντας εργασιακά δικαιώματα, όρους Συλλογικών Συμβάσεων και τον Κανονισμό Διανομής, χωρίς προηγούμενη αλλαγή του Υπηρεσιακού Κανονισμού.

Επειδή ο νέος τρόπος λειτουργίας παραβιάζει κατάφωρα τα εργασιακά δικαιώματα των διανομέων και θίγει τα κεκτημένα δικαιώματα αυτών.

Επειδή η νέα αυθαίρετη ενέργειά σας παραβιάζει το καθηκοντολόγιο και το ωράριο εργασίας.

Επειδή ο ως άνω τρόπος λειτουργεί βλαπτικά προς το συμφέρον της εταιρείας αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας με την δημιουργία παράλληλης διανομής τεσσάρων υπάλληλων από κάθε σημείο επαφής (διανομέας Α’ αλληλογραφίας, διανομέας Β’ αλληλογραφίας – συστημένων επιταγών – μικροαντικειμένων, διανομέας Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ, διανομέας υπηρεσίας «οίκοι δεμάτων»).

Επειδή το σχέδιο έχει στόχο τη διάλυση της διανομής και στοχοποίηση των εργαζομένων.

Επειδή σας καλούμε με την παρούσα στη διαδικασία του δημοσίου διαλόγου, όπως αυτός κατοχυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2224/94, για να συζητήσουμε επί των αιτημάτων των άνω απεργιακών μας κινητοποιήσεων την 08-02-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία του Ο.Μ.Ε.Δ. (Πλ. Βικτωρίας 7, 4ος όροφος) και προτείνουμε ως μεσολαβητή για τη διενέργεια του δημοσίου διαλόγου την Κα Ντότσικα Μαρία.

Επειδή δεν απαιτείται η χορήγηση προσωπικού ασφαλείας, καθώς οι διανομείς θα εκτελούν τις προγραμματισμένες διανομές γραμμάτων και δεμάτων.

Επιφυλασσόμενοι σε περίπτωση μη ικανοποιήσεως των αιτημάτων μας να επανέλθουμε με νεώτερες κινητοποιήσεις, που θα εξειδικευθούν στο μέλλον με αποφάσεις του Δ.Σ. μας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την παρούσα διαμαρτύρομαστε εντονότατα για την άνω απόφασή σας.

Σας δηλώνουμε πως προβαίνουμε στην κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων υπό τη μορφή απεργίας διαρκείας των διανομέων που απασχολούνται στις ανωτέρω Μονάδες Διανομής από την υλοποίηση εκ της από 15-01-2018 αποφάσεως του ΔΣ της εταιρείας σας και των νέων πρόσθετων εργασιακών καθηκόντων που τους ανατέθηκαν δυνάμει αυτής.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στο επιδοτήριο έγγραφό του.

Αθήνα, 06-02-2018

Για την «Π.Ο.Σ.Τ.»

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                              ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ