ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

                               ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ        

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρόμων» («Π.Ο.Σ.Τ.»), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αριστοτέλους, αρ. 11 – 15 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

Της Διοίκησης του οργανισμού με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από:

 1. Κα Σταυράκη Ευφροσύνη (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ)

 2. Κο Ζαρολιάγκη Ιωάννη (Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ).

 

Όπως άριστα γνωρίζετε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του Οργανισμού εξέφρασαν εντόνως τη διαμαρτυρία τους κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 15.01.2018 απέναντι στην απόφασή σας περί «προγράμματος δράσης (action plan) – νέο μοντέλο παραγωγής (σε διαλογή – διαβιβάσεις – διανομή)»» και «επικαιροποιημένων αστικών δρομολογίων». Η υλοποίηση του «προγράμματος δράσης (action plan) – νέο μοντέλο παραγωγής (σε διαλογή – διαβιβάσεις – διανομή)» θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην υποβάθμιση και απαξίωση του ζωτικής φύσεως κοινωνικού αγαθού της διανομής, ενώ σε κάθε περίπτωση θα σας δώσει την εύσχημη πρόφαση περί «πλεονάζοντος προσωπικού» την ίδια ακριβώς στιγμή που διαπιστώνονται σοβαρά κενά στην κάλυψη οργανικών θέσεων, γεγονός που έχει επιφέρει σοβαρή κρίση στην παροχή υπηρεσιών διανομής. Ο στόχος της Ομοσπονδίας με ομόφωνες αποφάσεις της για ένταξη της θυγατρικής «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ» δεν εξυπηρετείται με την ως άνω απόφασή σας κι αυτό διότι δημιουργεί δύο παράλληλα δίκτυα ανταγωνιστικά τα οποία πέρα από κοστοβόρα δεν τείνουν προς το σκοπό εξυπηρέτησης των πελατών.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε την απόφαση της Ομοσπονδίας μας να μην παραλαμβάνονται οι νέοι χάρτες διανομής, ενώ σε κάθε περίπτωση σκοπεύουμε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα μας αναφορικά με την απόφασή σας αυτή. Κυρίως, δε, θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη και έμπρακτη στήριξη προς όλους τους συναδέλφους μας, οι οποίοι αρνούνται στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής μας δράσης να παραλάβουν τους νέους τομείς. Σας προειδοποιούμε, δε, ότι οποιαδήποτε τυχόν πειθαρχική διαδικασία ή άλλο μέτρο εκφοβισμού και τρομοκράτησης κινηθεί εναντίον τους θα προσκρούσει στην νόμιμη και οργανωμένη συνδικαλιστική δράση της Ομοσπονδίας μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η οιαδήποτε τέτοια διαδικασία άσκησης ομαδικών πειθαρχικών διαδικασιών ή άλλως εκφοβιστικών μέτρων υπό το πρόσχημα της άσκησης του διευθυντικού σας δικαιώματος ή της υπηρεσιακής τάξης θα στερείται παντελώς νομιμότητας και πολύ περισσότερο θα πλεονάζει σε αντεκδικητικό και αντιδημοκρατικό περιεχόμενο. Κι αυτό διότι αποτελεί απόφαση της Ομοσπονδίας μας η μη παραλαβή των νέων χαρτών που σχετίζονται με τον «νέο τρόπο διανομής μέχρι να κριθεί δικαστικά η νομιμότητα της ως άνω απόφασης σας. Άλλωστε, τέτοιου είδους κινήσεις γνωρίζετε άριστα ότι διαστρεβλώνουν κάθε έννοια Υπηρεσιακής νομιμότητας δεδομένου ότι ενεργοποιούν κινήσεις πειθαρχικών διαδικασιών προς το σκοπό διαμόρφωσης κλίματος φόβου για την άσκηση των νομίμων συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων. Για τους λόγους αυτούς και σας τονίζουμε μετ’ επιτάσεως και σας προειδοποιούμε ότι  οποιαδήποτε τυχόν πειθαρχική διαδικασία ή άλλο μέτρο εκφοβισμού και τρομοκράτησης κινηθεί εναντίον εργαζομένων που αρνούνται την παραλαβή των χαρτών θα προσκρούσει στην νόμιμη και οργανωμένη συνδικαλιστική δράση της Ομοσπονδίας μας.

Σε κάθε περίπτωση αξιώνουμε και απαιτούμε την ανάκληση της από 15.01.2018 απόφασης σας περί εφαρμογής «νέου τρόπου διανομής» διότι το περιεχόμενο και κυρίως ο σπασμωδικός και αποσπασματικός χαρακτήρας υλοποίησής του συνδέεται περισσότερο με την αποδιοργάνωση παρά την αναδιοργάνωση του Οργανισμού και τείνει ευθέως στην εντατικοποίηση των όρων εργασίας και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Σημειωτέον ότι το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο που μεθοδεύετε θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΤΑ και η υλοποίησή του προσβάλλει στον πυρήνα του το ζωτικής φύσεως κοινωνικό αγαθό της διανομής.

Περαιτέρω, δε, σας υπενθυμίζουμε ότι η εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου ΕΛΤΑ, προϋποθέτει την προηγούμενη διαβούλευση εκ μέρους σας με την Ομοσπονδία μας. Σε κάθε περίπτωση ο μονομερής εκ μέρους σας τρόπος υλοποίησης των επιχειρησιακών αυτών μέτρων που έχουν ευθέως συλλογικό χαρακτήρα ως προς τις επιπτώσεις τους στις εργασιακές σχέσεις αποτελεί ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από εσάς εφόσον δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τη συνδικαλιστική μας οργάνωση και τα μέλη που εκπροσωπούμε.

Επειδή αποτελεί στόχο της Ομοσπονδίας μας η άμεση ενσωμάτωση των «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στα ΕΛΤΑ, η οποία δεν υπηρετείται με αυτή την απόφαση δεδομένου ότι δημιουργούνται δύο παράλληλα ανταγωνιστικά δίκτυα διανομής μέσα στον Όμιλο, γεγονός που δεν επιβοηθά και προς το σκοπό εξυπηρέτησης των πελατών.

Επειδή η από 15.01.2018 απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου περί «νέου τρόπου διανομής» αποτελεί ευθέως παράνομη απόφαση αφενός μεν διότι δεν συνιστά προϊόν προηγούμενης διαβούλευσης με τους εργαζομένους, αφετέρου δε διότι θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Επειδή η απόφασή σας αυτή κάθε άλλο παρά συνιστά λύση του προβλήματος δεδομένου ότι οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του κοινωνικού αγαθού της διανομής, ενώ δημιουργεί για εσάς την εύσχημη πρόφαση περί «πλεονάζοντος προσωπικού».

Επειδή αποτελεί απόφαση της Ομοσπονδίας μας η μη παραλαβή των νέων χαρτών, η οποία συνδέεται άμεσα με την νόμιμη άσκηση του συνδικαλιστικού μας δικαιώματος.

Επειδή οποιαδήποτε τυχόν πειθαρχική διαδικασία ή άλλο διωκτικό εκφοβιστικό μέτρο κινηθεί εναντίον συναδέλφων μας θα στερείται νομιμότητας και θα προσκρούσει στην οργανωμένη άσκηση της συνδικαλιστικής μας δραστηριότητας.

Επειδή αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τον Οργανισμό η πραγματοποίηση διαβούλευσης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΤΑ ενόψει και της ενσωμάτωσης της θυγατρικής εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

                                      ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως:

Α) ανακαλέσετε πάραυτα την από 15.01.2018 απόφασή σας περί «νέου τρόπου διανομής».

Β) παραλείψετε οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή άλλο διωκτικό μέτρο κατά εργαζομένων που αρνηθούν την παραλαβή των νέων χαρτών.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:

Σε διάλογο και διαβούλευση με την Ομοσπονδία την Τετάρτη 31.01.2018 ή την Πέμπτη 01.02.2018 σε ώρα και τόπο που θα ορίσετε εσείς με στόχο την εύρυθμη λειτουργία όλου του Ομίλου ΕΛΤΑ.

ΕΙΔΑΛΛΩΣ

Σας προειδοποιούμε ότι πρόκειται να προβούμε στη νόμιμη άσκηση  αγωνιστικών μας μέσων προς το σκοπό διαφύλαξης των εργασιακών και οικονομικών συμφερόντων των μελών μας.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                      

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                 ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ