ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 16 &17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα: 

-         Ενημέρωση

-       Απόφαση ολομέλειας Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για ένταξη των ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Α  του Νόμου 3429

-         Άλλα θέματα αποφάσεις

 

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.