ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Την Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 11:00 συνεδριάζει εκτάκτως, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Σ.Τ. με θέματα:


1. Απόφαση ολομέλειας Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για ένταξη του ΕΛΤΑ στο κεφάλαιο Α του Νόμου 3429


2. Πρωτοβουλίες - Αποφάσεις