ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 18/3/2010

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ


Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Π.Ο.Σ.Τ., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθ. 11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα οδός Απελλού 1, τον Πρόεδρο Δ. Σ. ΕΛΤΑ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ, με κοινοποίηση στα Υπουργεία Μεταφορών – Επικοινωνιών, Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ


Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Π.Ο.Σ.Τ., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθ. 11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα οδός Απελλού 1, τον Πρόεδρο Δ. Σ. ΕΛΤΑ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ, με κοινοποίηση στα Υπουργεία Μεταφορών – Επικοινωνιών, Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.


Πέρα από τις ανάλγητες περικοπές στους μισθούς και τα επιδόματα, την αύξηση του ΦΠΑ αλλά και άλλα ζητήματα που ο Νόμος αυτός ως «Μέτρα για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και εισοδηματική πολιτική έτους 2010» ορίζει, θεωρούμε ότι στοχοποιεί αλλά και εντέχνως διαβάλλει τους συνταξιούχους του κλάδου ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Μια στοχοποίηση που πιστεύουμε ότι γίνεται εσκεμμένα για να δρέψει κίνηση κοινωνικού αυτοματισμού.

Παράλληλα η συστηματική και ψευδής εικόνα που τα ΜΜΕ μέσω «Ειδικών» και επαϊόντων προβάλλει, μας αγανακτεί γιατί κάποιοι συνειδητά παραβιάζουν τους κανόνες ηθικής και νόμιμης πληροφόρησης.

Προκειμένου να προασπίσουμε το δίκιο των εργαζομένων που εκπροσωπούμε αλλά και των συνταξιούχων, θα εναντιωθούμε σε όσους συστηματικά και χωρίς νομιμοποίηση μιλούν για εμάς, χωρίς εμάς.

Παράλληλα θα κινηθούμε δυναμικά προς τα αρμόδια Υπουργεία και τη Διοίκηση του ΙΚΑ, προκειμένου να καταργήσουμε στην πράξη το νομικό ανοσιούργημα. Και σε περίπτωση έκδοσης οποιασδήποτε απόφασης ή ΚΥΑ που θα υλοποιεί την περικοπή των συντάξεων, θα κινηθούμε και δικαστικά γιατί θα παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις αλλά και διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Τ. στις 09-03-10 πήραμε ομόφωνη απόφαση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Επειδή με το άρθρο 4 του ν. 3833/2010 που μειώνει εφ’ εξής κατά 10% την πληρωμή των ελλειμμάτων του πρώην ΤΑΠΟΤΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ υποχρέωση του κράτους δυνάμει του άρθρου 26 ν. 2643/2000, προκύπτει άμεση μείωση συνταξιοδοτικών παροχών.

Επειδή οι συνέπειες αυτές επιβαρύνουν τόσο τους νυν συνταξιούχους όσο και τους μελλοντικούς, χωρίς να αιτιολογείται από το νομοθέτη το δημόσιο συμφέρον από τις περικοπές αυτές, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων για λήψη παροχών που είναι ανάλογες των εισφορών που έχουν καταβληθεί.

Επειδή παραβιάζεται ευθέως η αρχή της ανταποδοτικότητας και κάθε έννοια δικαίου.
Ζητάμε την μη εφαρμογή των διατάξεων αυτών και να συνεχιστεί η εφαρμογή του ν. 2643/2000 εφ’ εξής όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Έτσι προκηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας για την Τρίτη 23-03-2010 από 12.00 έως 15.00.
Θα ακολουθήσουν άλλες κινητοποιήσεις για τα υπόλοιπα προβλήματα μας.

Επιφυλασσόμενοι για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος μας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού αρ. 1 και σε όσους κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                     ΗΛΙΑΣ  ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ