Aρ. Πρωτ.:

                                                                                                                                                                                                Αθήνα  26 / 05 / 2015   

 

Προς:

Κύριο Δημήτριο Τζώρτζη

Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

Κύριε Γενικέ,

 

Σε συνέχεια της συνάντησής μας, σας στέλνουμε τις θέσεις των εργαζομένων στον Οργανισμό, ώστε στα πλαίσια της Ομάδας Έργου που συγκροτήθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των ΕΛΤΑ που θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητά τους.

 

Απαραίτητη και πρώτιστη προϋπόθεση, μετά την ξαφνική απόφαση της Κυβέρνησης να μεταφέρει τα ΕΛΤΑ από το Κεφάλαιο Β΄ στο Κεφάλαιο Α΄, του ν. 3429/2005, για να έχουν βάση και προοπτική τα ανωτέρω, είναι η επίσημη και έγγραφη απόσυρση όλων των αποφάσεων που μεταβάλουν το καθεστώς λειτουργίας του Οργανισμού.

 

Με αυτές τις προϋποθέσεις οι θέσεις των εργαζόμενων για τα μέτρα που θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση των ΕΛΤΑ είναι τα ακόλουθα και  συμπυκνώνονται  σε 6 βασικούς άξονες - πυλώνες.

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1ος: Θέματα άμεσης στρατηγικής προτεραιότητας

 

1.      Ενσωμάτωση των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ στη μητρική εταιρεία για την εξάλειψη του εσωτερικού ανταγωνισμού και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Ταυτόχρονα  θα ενταχθεί στην υπηρεσία  των πολιτών και των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας, για την εξυπηρέτηση της ραγδαίας αναδυόμενης αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου με ότι αυτό σημαίνει για την ανάπτυξη του Οργανισμού και κυρίως για την οικονομική, ποιοτική και καθολική εξυπηρέτηση όλων των Ελλήνων πολιτών, όπου και αν αυτοί να κατοικούν.

2.   Καταβολή των οφειλών του Δημοσίου και του κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας  για τα έτη 2013 & 2014 και αποκατάσταση της ρευστότητας.

3.      Πρόβλεψη για εγγραφή στον προϋπολογισμό του λειτουργικού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2015.

4.      Επανεξέταση της σύμβασης μεταξύ ΤΠΔ και ΕΛΤΑ και άμεση τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων.

                            

                              ΑΞΟΝΑΣ 2ος: Στρατηγικές συμμαχίες – Τραπεζικά προϊόντα

 

Αναζήτηση στρατηγικής συμμαχίας με τραπεζικό εταίρο, ώστε να δημιουργηθεί η λαϊκή

τράπεζα του μικροκαταθέτη, του χωριού και της γειτονιάς. Εδώ να σημειωθεί, ότι στο 75% των Ταχυδρομείων της Ευρώπης υπάρχει στρατηγικός τραπεζικός εταίρος, ενώ στο υπόλοιπο 25% των Ευρωπαϊκών Ταχυδρομείων τους έχει δοθεί αυτοτελής τραπεζική άδεια. Τα ΕΛΤΑ έχουν μεγάλη τεχνογνωσία σε τραπεζικές εργασίες και σε Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), αφού για 100 και πλέον χρόνια εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο όλες τις χρηματοοικονομικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, μέσω των εμπορικών συμφωνιών, πρώτα με το Ταχ. Ταμιιευτήριο ( το οποίο ουσιαστικά ίδρυσε και ανέπτυξε) και πρόσφατα με την Eurobank, η οποία και κατέχει το 10% του μετοχικού τους κεφαλαίου του ΕΛΤΑ.

 

 

                             ΑΞΟΝΑΣ 3ος: Πολιτική προσωπικού

 

Λόγω της πολύχρονης απαγόρευσης προσλήψεων (τελευταίες προσλήψεις το 2004), δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην εταιρεία, εξαιτίας του μικρού αριθμού προσωπικού και του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας. Δύο είναι, κατά τη γνώμη μας, οι άμεσες και εφικτές παρεμβάσεις που θα απαλύνουν το πρόβλημα:

  Να δοθεί η αρμοδιότητα των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, φυσικά με διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. Ρύθμιση που προϋπήρχε του 2010 και λανθασμένα καταργήθηκε στα πλαίσια της μνημονιακής λαίλαπας. Με αυτήν τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε μια επιχείρηση έντασης εργασίας, όπως είναι ο ΕΛΤΑ, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού καλύπτει με δικές του δαπάνες τις προσλήψεις αυτές, να ρυθμίσει τις ανάγκες του σε προσωπικό όπου και όταν χρειάζεται.

  Να εγκριθούν άμεσα οι στοχευμένες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τις νησιωτικές περιοχές, που έχουν ζητηθεί από τον ΕΛΤΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του δικτύου που εξυπηρετεί την Καθολική Υπηρεσία,

 

ΑΞΟΝΑΣ 4ος: Νομοθετικές παρεμβάσεις

 

1.    Τα ΕΛΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4053/2012 αποτελούν τον πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας έως και το 2028. Απαιτείται η άμεση και πλήρης κάλυψη των υποχρεώσεων του Κράτους όπως περιγράφονται στο νόμο και η υπογραφή σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και ΕΛΤΑ για τον ακριβή καθορισμό των όρων παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας.

2.   Άμεση ρύθμιση και έλεγχος της Ταχυδρομικής Αγοράς για να εκλείψει ο αθέμιτος ανταγωνισμός μέσω της παραβίασης εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

3.      Άμεση έκδοση Κ.Υ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις διαδικασίες εκτελωνισμού δεμάτων προκειμένου να επιτραπεί στα ΕΛΤΑ να λειτουργούν ταχύτατα και αποτελεσματικά, ισότιμα με τις ανταγωνιστικές εταιρείες.

4.      Αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν τα ΕΛΤΑ:

       από την απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης να τα απεντάξει από το Ε.Σ.Π.Α. με συνέπεια να χαθούν εγκεκριμένες επιχορηγήσεις ύψους 52εκ.€ για έργα εκσυγχρονισμού του δικτύου και υποδομών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

        από την απώλεια του 10% των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (δηλαδή 216 εκατ. ευρώ απομείωση του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ).

5.      Ενιαία Κλαδική Σύμβαση σε όλο τον Ταχυδρομικό Κλάδο.

 

ΑΞΟΝΑΣ 5ος: Στρατηγικός Σχεδιασμός Ελληνικών Ταχυδρομείων

1.      Επανεξέταση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου των ΕΛΤΑ 2015-1017 με παρεμβάσεις στα δίκτυα των ΕΛΤΑ:

    Επανασχεδιασμός του δικτύου των καταστημάτων και του ωραρίου λειτουργίας τους

   Επανεξέταση της σκοπιμότητας και της αξιοποίησης των Ταχυδρομικών Πρακτορείων (θεσμικό πλαίσιο, αύξηση σημείων εξυπηρέτησης πελατών)

     Αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής

     Αναδιοργάνωση κέντρων διαλογής

     Αναδιοργάνωση διαβιβάσεων

2.      Επανένταξη του Ταχυδρομικού και Φιλοτελικού Μουσείου στα ΕΛΤΑ και αξιοποίηση του.

3.      Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μέσω του ΚΕΚ ΕΛΤΑ.

 

ΑΞΟΝΑΣ 6ος: Χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών – συνεργασίες

 

1.      Προϊόντα και Υπηρεσίες

        Επανασχεδιασμός του συστήματος πωλήσεων και αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων

        Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών

     Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δέματα και άμεση σύνδεσή τους με το έργο και την εταιρική ταυτότητα των ΕΛΤΑ

        Ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Logistics

      Διεύρυνση της συνεργασίας με το Κράτος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και έργου Κ.Ε.Π.

      Ολοκλήρωση της προετοιμασίας και δυναμική είσοδο στην υπηρεσία διανομής φαρμάκων

2.      Συνέχιση και ανάπτυξη των υφισταμένων συνεργασιών στους τομείς:

              Τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων

              Τηλεπικοινωνιών

              Μεταφορών και Logistics

              Super Markets κ.λ.π.

Κύριε Γενικέ,

 

Όλα όσα αναφέρονται επιγραμματικώς στην επιστολή μας αποτελούν ένα σύνολο παραγόντων που δύναται να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης του Οργανισμού μας.

 

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι σύντομα θα διοργανώσουμε στην Αθήνα Πανευρωπαϊκό Ταχυδρομικό Συνέδριο με θέμα «Το αύριο των Ελληνικών Ταχυδρομείων – Προκλήσεις και Ευκαιρίες» με τη συμμετοχή των Διοικήσεων των Ευρωπαϊκών Ταχυδρομείων και των Συνδικάτων, στο οποίο θα προσκληθείτε επισήμως για να εκφράσετε τις θέσεις της Κυβέρνησης.

 

Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε πλήρως τις θέσεις που αναφέρουμε σε αυτήν την επιστολή και αναμένουμε την κλήση μας στην Ομάδα Εργασίας που συντονίζετε.

 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ Π. Ο. Σ. Τ.

                            

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                           ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ