ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ....

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση σε πρόσωπα, θεσμούς και τον ίδιο τον Οργανισμό από κάποιους που επιλέγουν κρυπτόμενοι πίσω από ψευδώνυμα να διαμορφώσουν κλίμα καχυποψίας και αφερεγγυότητας χρησιμοποιώντας μεθόδους του υποκόσμου και ως εργαλεία  τους «κουκουλοφόρους».

Αναφερόμαστε στο ηλεκτρονικό μήνυμα αγνώστου αποστολέα με το ψευδώνυμο «ΖΗΝΩΝ Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» που στάλθηκε μαζικά στις 12/11/2014 στους υπηρεσιακούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναφέρεται ονομαστικά σε συναδέλφους, υποψηφίους για τις θέσεις Διευθυντών, τους οποίους μάλιστα «επιλέγει» για συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης και τους «χρεώνει» σε κόμματα και συνδικαλιστικές παρατάξεις σπιλώνοντας συνειδήσεις και παραβιάζοντας αισχρά και προκλητικά κάθε κανόνα ηθικής και αξιοπρέπειας. 

Απαιτούμε από τη διοίκηση να αναστείλει άμεσα κάθε περαιτέρω ενέργεια που αφορά στην τρέχουσα διαδικασία στελέχωσης και να κινηθεί με κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο ώστε να αποκαλυφθούν οι ηθικοί αυτουργοί και τα εκτελεστικά όργανα αυτής της αήθους επίθεσης και οι δράστες να υποστούν τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Ενημερώνουμε κάθε εμπλεκόμενο και ενδιαφερόμενο ότι η διαδικασία στελέχωσης στον Οργανισμό διενεργείται βάση του προσφάτως συμφωνημένου συστήματος στελέχωσης μεταξύ Διοίκησης και Π.Ο.Σ.Τ., το οποίο θα τηρηθεί κατά γράμμα. 

Από την πλευρά μας κλήθηκε άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Σ.Τ. και δόθηκε εντολή στο νομικό μας σύμβουλο να κινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες. 

Κύριοι ως εδώ! 

Οι υπεύθυνοι και θα αποκαλυφθούν και θα απολογηθούν και θα υποστούν τις συνέπειες των πράξεων τους.